Alapozás megerősítés

Hatékony és takarékos alapozás-megerősítés - ráépítések és tetőtér-beépítések alkalmával

Ennek a módszernek az alkalmazására akkor van szükség, ha egy épületen olyan beavatkozást terveznek, amely az alapozások meglévő erőtani tartalékainak kimerülésével járhat (tetőtér beépítés, ráépítés, pincepadló-mélyítés), és a pincei területek építési műveletek számára szabaddá tehetők.
A módszer lényege, hogy a szokásos aláfalazás, vagy alábetonozás helyett egy ún. négycsuklós befeszített térbeli ellen-lemezművet készítünk a meglévő pincepadlóhoz közeli szinten. Ez úgy történik, hogy a talaj kitérés veszélyével fenyegető alapfal szakaszok mentén a falakba vonalmentén kialakított horony segítségével ferde, közel 45°-os vasbeton lemezszakaszokat építünk be, melyek a fesztávközt kitöltő csatlakozó vízszintes lemezekkel együtt a talaj kitérés ellen dolgozó kvázi ellenboltozatot alkotnak, melyben a stabilizáló feszültség igen kis alapfal süllyedés mellett már kiépül.

Alkalmazási példák